Argon

Argon
5/5
Danh Mục

Liên hệ để nhận báo giá

Description

BaoToan Air cung cấp Argon và các loại khí trộn liên quan dưới dạng chai áp lực và bồn lỏng theo yêu cầu của khách hàng.

Khí Argon là khí trơ, chiếm khoảng 0.9% hàm lượng trong không khí. Argon hóa lỏng ở nhiệt độ -186°C.
– Kí hiệu hóa học: Ar
– Đặc tính: không màu, không mùi, không gây cháy
– Mã UN: UN1006 (dạng khí); UN1951 (dạng lỏng)

Được tìm ra vào năm 1894, Argon được sử dụng rộng rãi như một khí bảo vệ trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là ngành luyện thép, hàn cắt, chế tạo kim loại, điện tử, bảo quản thực phẩm và nấu rượu.

Cung cấp

(1) Chai và cụm chai/ Cylinder & Bundle
(2) Bình khí lỏng/ Dewar & Liquid tank
(3) Bồn khí lỏng cố định/ Microbulk & Bulk

Ứng dụng

(1) Hàn, cắt và chế tạo kim loại
(2) Xây dựng, kết cấu
(3) Thực phẩm, đồ uống, dịch vụ

Cung Cấp
Chai Cum Chai

Chai & Cum CHai / Cylinder & Bundle

Xem chi tiết ->

Binh Khi Long

Bình Khí Lỏng / Dewar & Liquid Tank

Xem chi tiết ->

Bon Nen Khi Long

Bồn Khí Lỏng Cố Định / Bulk & Microbulk

Xem chi tiết ->

Ung Dung
Shopping cart
Icon Bao Toan Air Argon Ar

Argon

Start typing to see products you are looking for.