Khí Trộn

Khí Trộn
5/5
Danh Mục

Liên hệ để nhận báo giá

Description
BaoToan Air sản xuất và phân phối các loại Khí Trộn từ 2 -3 thành phần với nhiều tỉ lệ khác nhau phục vụ cho yêu cầu của từng khách hàng, đặc biệt trong 2 lĩnh vực chính: (1) Khí trộn hàn cắt / Laser gas mixtures – Argon – CO2; Heli – CO2; Argon – Oxy; Argon – CO2 – Heli, etc. (2) Khí trộn thực phẩm, đồ uống và dịch vụ/ Hospitality, food & beverage gas mixtures – CO2 – Nitơ; Argon thực phẩm, etc.

Cung cấp

(1) Chai và cụm chai/ Cylinder & Bundle

Ứng dụng

(1) Hàn, cắt và chế tạo kim loại (3) Thực phẩm, đồ uống, dịch vụ
Cung Cấp
Chai Cum Chai

Chai & Cum CHai / Cylinder & Bundle

Xem chi tiết ->

Binh Khi Long

Bình Khí Lỏng / Dewar & Liquid Tank

Xem chi tiết ->

Bon Nen Khi Long

Bồn Khí Lỏng Cố Định / Bulk & Microbulk

Xem chi tiết ->

Ung Dung
Shopping cart

Khí Trộn

Start typing to see products you are looking for.