DEWAR & BỒN LỎNG NHỎ

Giải pháp cung cấp thiết thực cho các Khách Hàng có nhu cầu sử dụng khí lỏng với số lượng ít hoặc trung bình nhưng vẫn yêu cầu tính cơ động trong việc vận chuyển các bồn chứa khí hóa lỏng .

Tại BaoToan Air, chúng tôi sản xuất các loại khí Argon, CO2, Nitơ, Oxy và nạp trực tiếp vào bồn khí lỏng với các dung tích khác nhau:
– Bồn Dewar: Thể tích 20L, 50L, 120L.
– Bồn LNG: Thể tích 175L, 500L.
Các bồn chứa khí hóa lỏng này sẽ được chúng tôi nạp đầy, kiểm tra đảm bảo bồn hoạt động ổng định; sau đó sẽ được đội giao hàng của BaoToan Air vận chuyển trực tiếp đến Khách Hàng với hệ thống xe cẩu đảm bảo an toàn khi lên xuống hàng hóa. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách Hàng lắp đặt các bồn chứa khí vào hệ thống sản xuất của Khách Hàng (nếu có yêu cầu).

Hệ thống bồn khí lỏng của BaoToan Air được cung cấp kèm với với các thiết bị an toàn và tiện dụng nhất.

Sơ đồ cung cấp

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Copyright © 2021 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÍ CÔNG NGHIỆP BẢO TOÀN. All rights reserved.