Vỏ bình & Bồn

Kỹ thuật cắt kim loại Oxy-fuel Cutting, tại Việt Nam hay được gọi là “Cắt gió đá”, là quá trình dùng nhiệt lượng của ngọn lửa khí cháy bằng Oxy để nung nóng chỗ cần cắt của kim loại đến nhiệt độ nóng chảy. Sau đó, luồng Oxy áp suất cao sẽ thổi lớp oxit kim loại (FeO, Fe2O3, Fe3O4) đã nóng chảy và để lộ ra phần kim loại chưa bị Oxy hóa. Lớp kim loại này sẽ tiếp tục cháy và tạo ra lớp oxit mới, sau đó sẽ cũng bị nóng chảy và bị luồng Oxy áp cao thổi đi, quá trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi không cần cắt nữa.

Để thực hiện tiến trình đốt nóng kim loại đến nhiệt độ cháy, thông thường sẽ dùng nhiệt tạo ra từ phản ứng giữa khí Oxy (O2) và khí Acetylen (C2H2) hoặc khí Gas (LPG).

Ưu điểm của kỹ thuật này có thể kể đến như: Thiết bị cắt tương đối đơn giản, dễ sử dụng. Kỹ thuật có hiệu quả tưởng đối cao, có thể cắt được các tấm kim loại dày

Các thiết bị

CHAI KHÍ 14L
CHAI KHÍ 14L
CHAI KHÍ 10L
CHAI KHÍ 10L
VỎ BỒN LỎNG CỐ ĐỊNH
VỎ BỒN LỎNG CỐ ĐỊNH
CỤM CHAI KHÍ 40L
CỤM CHAI KHÍ 40L
VỎ BỒN LỎNG 500L
VỎ BỒN LỎNG 500L
VỎ BỒN LỎNG 175L
VỎ BỒN LỎNG 175L
VỎ CHAI KHÍ 40L
VỎ CHAI KHÍ 40L
Copyright © 2021 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÍ CÔNG NGHIỆP BẢO TOÀN. All rights reserved.